Nyhedsbrev 14.12.2019

Så er det tid til lidt nyt fra Middelfart Havbads bestyrelse.

Herunder kan du læse mere om byggetilladelsen, status på de permanente faciliteter, status på medlemstal, samt finde datoer på kommende arrangementer i foreningen.

God læselyst 🙂

Byggetilladelse til opførelse af sauna-/ omklædningshytte.

Vi er nu nået så langt i processen med etablering af permanent sauna-/ omklædningshytte, at vi igen kan give nogle oplysninger.

Tilbage i november 2017, stillede Middelfart Kommune en saunatønde til rådighed på Middelfart Marina med det håb, at det ville blive katalysatoren til at vinterbaderne i Middelfart ville få et naturligt samlingssted. Håbet for Middelfart Kommune var endvidere, at vinterbaderne ville kunne organisere sig, og sammen arbejde mod at etablere permanente faciliteter, som kan drives og benyttes af vinterbaderne selv.

Nu har vi arbejdet som forening, med frivillig arbejdskraft på projektet i mere end 1 år. Vi er kommet rigtig langt.

Vi har i november måned fået vores endelige byggetilladelse til projektet med sauna-/ omklædningshytte. Vi har herefter kunnet gå i gang med at søge efter bygherre til projektet. I samarbejde med vores arkitektfirma i Aarhus har vi fundet et firma, som kan påtage sig opgaven og give en pris på byggeriet.

Et omfattende projekt

Det har vist sig, at projektet omfatter mere, end vi først har antaget. Der er mange godkendelser, prøver og uvisse faktorer, som skal være i hus inden en egentlig byggeproces kan iværksættes. Med disse udfordringer, har der fulgt ekstra omkostninger. Det betyder, at vi som forening mangler de sidste midler til at realisere vores permanente sauna-/ omklædningshytte. Vi har en rigtig god dialog med kommunen i forhold til at kunne fremskaffe de manglende
midler, så vi kan iværksætte den egentlig byggeproces.

Tilbage på vores generalforsamling i februar måned, havde vi desværre ingen anelse om, hvor stor en opgave vi faktisk begav os ind i. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vores første og mest klare mål stadig er at få etableret en permanent sauna-/ omklædningshytte på marinaen til Middelfarts glade havbadere – som det også står i vedtægterne § 2.

Medlemstal

I skrivende stund er vi 143 betalende medlemmer, og det er nu vi skal bruge jeres opbakning – for antallet af medlemmer har jo betydning for den økonomi, der står bag projektet. Derfor appellerer vi til, at samtlige af vores medlemmer trækker i arbejdstøjet og får spredt budskabet til alle, som endnu ikke er medlemmer, om at få meldt sig ind både i indeværende betalingsperiode (også selvom den lakker mod enden) eller hvert fald til næste periode. Det gøres nemt herinde på vores hjemmeside.

Dette fører også til spørgsmålet om, hvorfor vi ikke finder en alternativ løsning, til at få sat en sauna op på marinaen i Middelfart, indtil den permanente er klar.

Midlertidige vs. permanente faciliteter

Svaret er meget simpelt. Vi bruger samtlige af foreningens midler på en permanent løsning. Hvilket også betyder, at vi har investeret så meget tid og penge i den permanente løsning, at det ikke vil give mening at bruge yderligere tid på en midlertidig sauna løsning. Mange medlemmer har meldt ind omkring løsninger til en sådan sauna, og alle har været rigtig gode. Men alle løsninger kræver tid og penge. Hvilket vi ikke mener, vi kan finde mere af i bestyrelsen.

Det er os som forening der sammen skal skabe de nye rammer for havbaderne på marinaen. Kommunen kan ikke gøre mere end de gør ved at bistå med div. godkendelser og tilladelser til foreningen. Ovenstående melding, forbliver indtil videre vores officielle udmelding omkring projektet. Vi håber I vil sprede budskabet til dem som endnu ikke er medlemmer. Så snart vi har mere om projektet orienterer vi selvfølgelig.

Datoer til kalenderen

Tirsdag d. 24 dec. 2019 kl. 09:00 på Middelfart Marina – Juledyp & Gløgg.
Torsdag d. 27 feb. 2020 kl. 19:30 i Østergades Forsamlingshus – Generalforsamling, indkaldelse og dagsorden fremsendes senere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Middelfart Havbad.