Generalforsamling 2021 – udskudt pga. corona

Kære medlemmer

Bestyrelsen har besluttet at de ønsker at afholde generalforsamlingen som et fysisk møde. Den kan derfor ikke blive afholdt i februar som foreskrevet i vedtægterne.

Regnskabet 2020 vil snarest blive sendt til revisor og forelagt generalforsamlingen på en ikke nærmere fastsat dato – forhåbentlig i en nær fremtid.