Om Middelfart Havbad

Historien:
I november 2017 tog Middelfart Kommune initiativet til hvad der skulle blive Middelfart Havbad.
Middelfart er en kommune som er omringet af vand. Derfor er det nærliggende at tro, at der selvfølgelig er en vinterbadeforening i kommunen som i så mange andre kystbyer i Danmark. Mange smågrupper dyrker helårsbadning eller decideret vinterbadning i den kolde sæson forskellige steder langs vores dejlige kyster. Derfor er det oplagt at etablere en base for denne populære aktivitet.
Kommunen tog initiativet, og skabte et fællesrum for de badende i kommunen på Middelfart Marina. Kommunen valgte at indkøbe en saunatønde og leje et skur til omklædning, så de badende i Middelfart havde et sted hvor man som minimum kunne mødes og med tiden samle sig om sit daglige bad.
Allerede ved indvielsen af de nye faciliteter var interessen stor. Faciliteterne blev indviet af borgmester Johannes Lundsfryd, som selv er en ihærdig bader, og som også var den som tog det første dyp fredag d. 10 november 2017.

I forlængelse af at sætte faciliteterne op på Marinaen inviterede Middelfart Kommune samtidig de badende til idemøde om stiftelse af en vinterbadeforening i Middelfart Kommune.

Torsdag d. 23 november 2017 mødte ca. 30 interesserede op til idemøde på Marina kontoret på Middelfart Marina. Kommunen gjorde det klart overfor de fremmødte, at de midlertidige faciliteter, som var sat op d. 10 november, kun ville være sat op i sæsonen 2017/2018, såfremt at der ikke blev stiftet en forening, som i fremtiden ville kunne varetage, videreføre og udvikle initiativet.
En gruppe blev dannet med Kasper Kiltang som tovholder. Målet var klart, at etablere en forening og at få stablet nogle arrangementer på benene, henover vintersæsonen 2018.

Søndag d. 24 december, juleaftensdag. Afholdte ”foreningen” sit første arrangement, i form af sit juledyp. Middelfart Sparekasse havde sponsoreret gløgg til arrangementet.
https://www.fyens.dk/middelfart/Opfordring-Lad-op-til-juleaften-med-en-tur-i-vandet/artikel/3213613

Mandag d. 19 februar 2018 blev der afholdt stiftende generalforsamling for ”Middelfart Vinterbad”. Den stiftende generalforsamling fandt sted i Middelfart Sejlklubs lokaler, og selvom der var opfordret til at sende tilmelding til generalforsamling, var der ingen der havde forestillet sig, at så mange ville komme.
Til stiftende generalforsamling mødte ikke mindre end 73 interesserede personer op, for at støtte etableringen af foreningen.
Tovholder fra det første møde med kommunen, Kasper Kiltang havde forberedt dagsorden og oplæg til vedtægter. Efter 3 timers engageret debat blev de overordnede rammer vedtaget. Der blev vedtaget vedtægter og valgt deltagere til bestyrelsen.

Bestyrelsen består i dag af fem personer –
Thomas Petersen
Hanne Grunnet
Torben Arvad
Pia Slaitkjer
Flemming Koch

Suppleanter –
Kristina Bisgaard
Vibeke Holm

Revisor –
Erik Blaabjerg
Revisor suppleant –
Mette Refslund