Nyhedsbrev 13.02.2019 - Dagsorden til generalforsamling den 27.02.2019

Kære medlem, 

Tidspunktet for afholdelse af generalforsamling i Middelfart Havbad nærmer sig og hermed følger derfor dagsordnen.

Dagsorden til generalforsamling d. 27 februar

 1. Velkomst – v. Kasper Kiltang

 2. Valg af dirigent – v. Kasper Kiltang
  Bestyrelsen foreslår – Doris Schelde

 3. Beretning fra formand og godkendelse – v. Kasper Kiltang

 4. Forelæggelse af regnskab og godkendelse – V. Brit Jakobsen

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

 • På valg – bestyrelsen
  Bestyrelsesmedlem Sune Flindt-Schelde – ønsker ikke genvalg
  Kasserer Brit Jakobsen – ønsker ikke genvalg
  Næstformand Else Hellesøe – ønsker genvalg

 • På valg – suppleanter
  Per Mølgaard – ønsker genvalg
  Elsebeth Poulsen – ønsker ikke genvalg

 1. Valg af 1 revisorkontrollant + 1 suppleant
  Revisorkontrollant Erik Blaabjerg – ønsker genvalg
  Revisorsuppleant Vibeke Holm – ønsker genvalg

 2. Fastsættelse af kontingent – v. Sune Flindt-Schelde

 3. Behandling af indkomne forslag

 4. Eventuelt

 • Nyt saunahus, adfærdsregler

 • Offentlig adgang lukkes

Vel mødt på Strib Skole – Fællesrum ved trappen

Adressen er
Røjlemosevej 9
DK-5500 Middelfart

Stadig onsdag d. 27/02/2019 kl. 19:00

Mvh,

Bestyrelsen i Middelfart Havbad