Nyhedsbrev 06/03/2019

Nyt fra bestyrelsen

Vores bestyrelsesmedlem Kenneth, har desværre været nødsaget til at trække sig fra bestyrelsesarbejdet.

Kenneth blev valgt til bestyrelsen ved generalforsamling i februar måned. Kenneth kom ind i bestyrelsen med et fantastisk drive og masser af gode ideer og input. Vi skylder Kenneth en stor tak for hans indsats og glæder os til at ses i vandet i fremtiden.

På generalforsamlingen i februar måned blev der også valgt to nye suppleanter. De har nu meddelt, at de ikke har mulighed for at indgå i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen er altså ikke fuldtallig lige nu og vi skal derfor høre blandt foreningens medlemmer, om der kunne være nogen, som kan indtræde i bestyrelsen.

Skulle dette have interesse, så send os gerne en mail på

middelfarthavbad@gmail.com

Derefter kontakter vi jer, som har udvist interesse.

Der er hermed en god lejlighed for at indtræde i bestyrelsesarbejdet og være med til at gøre en forskel for vinterbaderne i Middelfart og dertil deltage i projekt sauna.

Vi ser frem til en masse tilkendegivelser fra medlemmer, som ønsker at indgå i bestyrelsen.

Mvh,

Middelfart Havbad Bestyrelse.

 

Nyt om “projektet”

Sommeren har været lang, det har vi kunnet mærke i vores bestyrelsesarbejde.

I sidste nyhedsbrev fra maj måned, måtte vi beklage overfor foreningens medlemmer, at vi ikke var i stand til at overholde deadlines for vores saunaprojekt.

Mange udfordringer blev ved med at spænde ben for vores projekt, og vi så ingen anden udvej end at melde ud, at vi ikke kunne fastsætte nogen endelig dato for, hvornår projekt sauna bliver en realitet. Vi bad om vores medlemmers forståelse, da vi ikke har lyst til hverken at skuffe eller sætte falske forhåbninger i vente.

Når alt er endeligt på plads, og vi i samarbejde med kommune, arkitekter og håndværkere kan fastsætte en dato, så melder vi den ud! Indtil da, forbliver meldingen omkring sauna huset, at vi anstrenger os for at have den klar til vinteren 2019/20. Vi forstår udmærket at vores medlemmer ser frem til forbedrede sauna faciliteter. Nogen håber blot på, at der er en sauna.

Som bestyrelse har vi fuld forståelse for dette, og vi håber, at vores medlemmer stoler på, at vi som bestyrelse virkelig arbejder for at disse ting bliver klar så hurtigt som muligt.

Som medlem får du den nyeste information først (om end den er sparsom). Vi sender nyt ud igennem nyhedsmails, lægger det op på hjemmesiden og på Facebook.

 

Nyt om “saunahuset”

Vi vil prøve at liste nogle af de udfordringer op som vi står overfor, i forbindelse med færdiggørelsen af projektet. Vi kommer ikke til at gennemgå dem 100%. Det bliver blot en kort gennemgang.

Størrelse på sauna. Størrelsen på saunaen har vist sig at være en større udfordring end først antaget. Dels fordi udformningen på selve huset, har vist sig at blive anderledes end vi havde forventet i første omgang. Derudover har vi måttet gennemtænke, hvor meget plads vi som forening egentlig har brug for og som vi kan magte daglig drift af.
Mange tekniske og lovgivningsmæssige hensyn skal gentænkes, når vi ændrer i størrelsen på saunaen, hvilken igen giver ekstra arbejde.

Fundering. I samarbejde med kommunen, bliver der i øjeblikket afklaret, i hvilket omfang der skal laves fundament til huset, og hvordan dette kan gøres så billigt som muligt.

Materialer. Ud fra den fremtidige marinaplan og bestemmelser i kommunen om det arkitektoniske udtryk, skal vi overholde bestemte regelsæt i forhold til brug af materialer. Det har taget ekstra tid.

Lys på broen. Tilbage i marts måned fik foreningen tildelt en sum penge til indkøb af undervandslys. Desværre kan dette ikke blive installeret, før vi har en sauna stående på pladsen foran badebroen på marinaen. Mange spørger, om der vil være lys i vandet til sæsonstart, til dette kan vi kun svare, at det kommer sammen med saunaen.

Sommerferie. Banalt, men ikke desto mindre blev projektet desværre ramt at sommerferien. Sommerferie perioden strækker sig fra juni – august. I denne periode, har vi som bestyrelsen ikke kunnet holde kontakt med diverse instanser og samarbejdspartnere, som også holdt sommerferie. Det satte projektet på pause.

Men – nu er vi tilbage og klar til at se frem mod den kommende vinter.

Vi ville ønske at vi kunne løfte sløret for, hvornår udfordringerne bliver løst, men som skrevet tidligere, så ønsker vi ikke at give falske forhåbninger.

Vi vil også meget gerne minde om, at vi i bestyrelsen udfører vores arbejde 100% frivilligt. Vores fuldtidsarbejde samt familier vil altid have første prioritet. Føler man som medlem, at man har noget man kan byde ind med, eller på anden måde har lyst til at bidrage til projektet, henviser vi til sterten af dette nyhedsbrev – Nyt fra Bestyrelsen.

Skulle der være nogen former for spørgsmål, frustrationer eller på andre måder tvivl omkring byggeriet. Så henviser vi til, at I skriver til foreningen på nedenstående mail. Vi vil rigtig gerne svare på jeres spørgsmål.

Bestyrelsen
Middelfart Havbad
middelfarthavbad@outlook.com

Ps. Vi også gerne melde om mindre aktivitet omkring brandmænd i vandet. Forhåbentlig er de snart helt væk, så vi kan nyde vandet uden denne bekymring.