Generalforsamling 2021 - dagsorden

Så er det ved tid til generalforsamling i Middelfart Havbad.

Generalforsamlingen bliver afholdt

Mandag d. 21. juni 2021 kl. 19.00

Østergade Forsamlingshus
Østergade 33
DK-5500 Middelfart
Lokale: 1. sal

 

Endelig dagsorden til generalforsamling d. 21. juni 2021

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formand og godkendelse
  1. Frem til nu
  2. Fremadrettet
 3. Forelæggelse af regnskab og godkendelse
 4. Forelæggelse af Budget 2021
 5. Fastsættelse af kontingent
  1. Bestyrelsen indstiller at kontingentet hæves til 450 DKK. pr. år.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  1. På valg til bestyrelsen
   1. Else Hellesøe – genopstiller ikke
   2. Per Mølgaard – genopstiller ikke
  2. Valg af suppleanter
   1. suppleant Hanne Grunnet
   2. suppleant XX
 7. Valg af 1 revisorkontrollant + 1 suppleant
  1. Erik Blaabjerg
  2. Kasper Kiltang
 8. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag om åbningstider (v. Kenneth Bækkelund) – bilag vedhæftet
 9. Eventuelt

 

Bilag

Regnskab 2020

Revisorpåtegning 2020

Budget 2021

Forslag om åbningstider