Generalforsamling 2020 - referat

Den 27. februar afholdt foreningen en yderst velbesøgt generalforsamling. Det efterfølgende planlagte konstitueringsmøde desværre måtte aflyses pga Coronafaren. I mellemtiden har vi alle lært, at vi sagtens kan være sammen på afstand, så også vi har benyttet video-mødeformen.

Tilbage til generalforsamlingen…

Som en overraskelse til medlemmerne havde generalforsamlingen besøg af Mikkel Vestergaard fra Dan-Bunkering, der overrakte en donation til Middelfart Havbad på 25.000 kroner. Det er en betydelig gestus, som foreningen er utrolig glad for at modtage, stort tak!

Vores aktive, engagerede og dynamiske formand siden foreningens start i 2018, Kasper Kiltang, har valgt at tage en pause fra bestyrelsesarbejdet, men han bidrager fortsat i forbindelse med saunaprojektet.

Ny formand er Thomas Petersen, ny kasserer  er Tina Holm. Hanne Grunnet og Vibeke Holm er suppleanter og bestyrelsen har vedtaget, at de deltager i bestyrelsesarbejdet.
De øvrige medlemmer i bestyrelsen som fortsætter er:
Per Mølgaard, sekretær, Lif Lundeman, ansvarlig for foreningens medier, Else Hellesøe, næstformand.

I bestyrelsesarbejdet venter os en yderst spændende periode. Vi søger fonde for at få samlet midler til at få bygget saunahuset. I løbet af forsommeren forventer vi de første svar på ansøgninger.

Med de bedste optimistiske ønsker kan vi måske se frem til en dejlig Coronafri saunavinter. Se vision og planer i bunden af denne mail.

Drømmen om et saunahus kan kun realiseres, hvis vi har medlemmer nok. Et højt medlemstal er nemlig vigtigt i forbindelse med fondsansøgningerne – så vi kan godtgøre at foreningen med de kommende faciliteter kan løbe rundt.

Vi har derfor brug for vores mange aktive medlemmer (og gerne flere). Der er brug for hver og én af jer – dels for at bekoste drift af det nye hus, dels for have et udbytterigt fællesskab og varierede aktiviteter.

Så vent endelig ikke med at gentegne medlemsskabet til saunaen står klar.

Med den medlemstegning vi har i forbindelse med hjemmesiden skal medlemmer gentegne et medlemsskab. Det kniber noget i øjeblikket, men husk på at foreningen ikke er meget bevendt uden alle jer. Ved generalforsamlingstidspunktet var der 159 medlemmer, og vi håber at alle fortsat vil være med. Kontingentet er fortsat kr. 350,- for det kommende år, dvs. under 1 kr om dagen! Hop over på tilmeldingssiden her

På generalforsamlingen blev et forslag om at ændre foreningsåret vedtaget. Det gælder fra næste år, så i 2021 vil kontingentbetaling og sæsonstart være sammenfaldende i september. Det betyder faktisk at et medlemsskab nu gælder 1 1/2 år til september 2021.

Bestyrelsen foreslår en række mulige aktiviteter og events. Det er forslag, som medlemmer selv kan tage initiativ til og kommunikere via Facebook-gruppen. Er der brug for koordinering vil bestyrelsen gerne bidrage, men hensigten er at sprede ansvaret for at der sker noget, til en aktiv medlemsskare. På samme måde har vi nedsat et byggeudvalg som både består af bestyrelsesmedlemmer og særligt byggekyndige, ligesom tidligere formand, Kaspers, opsamlede viden fra processen indtil nu kommer til udfoldelse.

For at have en aktiv forening – til fælles glæde – er det at sprede opgaver ud, en måde at fordele arbejdet – så det også fremover kan opfattes som overkommeligt at deltage i bestyrelsesarbejde – og jo mere aktive medlemmer jo flere sjove aktiviteter kan vi præstere.

Hvis det vi lærer af Coronakrisen om sammenhold og fælles fodslag også kan komme til at mærkes i foreningen, så har vi i det mindste fået noget godt ud af denne isolerende tid.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Formelt referat af Generalforsamlingen 2020

 1. Afgående formand Kasper Kiltang bød velkomst
 2.  Doris Schelde blev valgt som dirigent
 3. Beretningen fra formand blev gennemgået og godkendt.
  Hovedpunkter:

  1. Saunaprojektet
   Formanden gennemgik bestyrelsens tanker og visioner for faciliteter på lang sigt og dertil planerne for 2020. (Se Ad. pkt. 3.1 i nederst på siden). Begge dele af projektet kræver flere midler end kontingentet fra nuværende antal medlemmer understøtter.Bestyrelsen arbejder derfor ud fra to præmisser

   1. At flere interesserede/brugere melder sig ind i foreningen og løfter i flok med ønsket og forventningen om permanente faciliteter.
   2. At bestyrelsen prioriterer at søge relevante fondsmidler
  2. Gennemgang af det gode samarbejde med Middelfart kommune
  3. 12 mdr. er gået
   Formanden gennemgik arbejdet med de permanente faciliteter frem til nu.
  4. Negativ tone i foreningen
   På sociale medier som i ”virkeligheden” opfordres medlemmer (og potentielle medlemmer) til at holde en positiv tone i og om foreningen.
 4. Regnskabet blev fremlagt og godkendt
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  1. Valgt til bestyrelsen
   1. Lif Lundeman Jensen – genvalgt
   2. Tina Holm
   3. Thomas Petersen
  2. Valgt som (aktive) suppleanter
   1. suppleant Hanne Grunnet
   2. suppleant Vibeke Holm
 6.  Valg af 1 revisorkontrollant + suppleant
  1. Erik Blaabjerg blev genvalgt
  2. Kasper Kiltang blev valgt som suppleant
 7.  Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet fastholdes på 350 DKK. pr. år.
 8.  Behandling af indkomne forslag
  1.  Forslag fra Erik Blaabjerg – generalforsamlingen stemte for
   1. § 5 stk. 1. Ændres til:
    Kontingent opkræves en gang årligt og skal være betalt senest den 1. august.
    Kontingentperioden går fra 1. september til 1. september
   2. § 6 Stk. 3. tillæg som følger
    Forelæggelse af budget for det igangværende regnskabsår
  2.  Forslag fra Torben Bøilerehauge – generalforsamlingen stemte imod
   Ansøgning til Middelfart Kommune om midlertidig forbedring af vinterbadeforhold.
 9. Eventuelt
  1. “frontløber eller holdleder” fremlæggelse v. Lif Lundeman Jensen
  2. Overraskelse til foreningens medlemmer: Dan-Bunkering donerede 25.000 kr. til foreningens arbejde
  3. Der blev fremlagt ønske om at kunne melde potentielle muligheder for sponsorat ind via hjemmesiden.
  4. Der blev foreslået at ”badeevent” vil kunne tiltrække medieomtale (eksempelvis fuldmånebadning)
  5. Der blev fremlagt ønske om et åbent statusmøde for interesserede medlemmer
  6. Der blev fremlagt ønske om at bestyrelsen arbejder med en Plan B for det tilfælde at de planlagte permanente faciliteter ikke bliver klar til sæson 2020/21

Ad. pkt. 3.1

Målet – i det lange perspektiv

Planer for 2020