Nyhedsbrev 06/03/2019

Som der er ved at være tradition for, så udsender vi et nyhedsbrev med rigtig mange nyheder og informationer. På den måde kan du som læser læne dig tilbage og nyde alle de gode informationer, som nu vil komme din vej. Hvis nogle ting ikke har interesse, kan du gå direkte til det afsnit, som interesserer dig.

Men først og fremmest skal vi have informeret om vores nye indmeldingssystem, der på trods af lidt startvanskeligheder endelig er oppe at køre.

Dernæst skal vi have gennemgået generalforsamling, som blev afholdt onsdag d. 27.02.2019 på Strib Skole.Vi vil også komme ind på vores nye saunahus, som vi håber at have klar allerede til maj måned.

God læselyst.

Mvh,

Bestyrelsen i Middelfart Havbad

Indmelding sæsonen 2019

ALLE skal melde sig ind i foreningen på ny!

Det vil sige, at hvis du har været medlem i sidste sæson, så skal du stadig aktivt gå ind og melde dig ind i foreningen igen, denne gang via vores hjemmeside.

Du indmelder dig, ved at gå til http://www.middelfarthavbad.dk/indmeld

Herinde trykker du i rubrikken medlemskab 2019 på TILMELD

Herefter vil du blive sendt ind på en ny side, hvor du skal udfylde dine informationer som et nyt medlem.

Når du har gjort det, vil du blive sendt videre til betalingsside, hvor du kan betale kontingent for 2019 som på generalforsamling blev vedtaget skulle stige til 350 DKK. for den kommende sæson. Vil du vide mere om den beslutning, læs da afsnittet omkring generalforsamling.

Når du har betalt, vil du modtage en e-mail med bekræftelse på at du er blevet medlem af foreningen, og modtager i den forbindelse også log-in til hjemmesiden.

Hjemmeboende børn u. 18
Vil kunne tilmeldes gratis under dit medlemskab, såfremt du sender en mail til foreningen, med barnets fulde navn, fødselsdato og adresse. Mailen skal sendes til middelfarthavbad@outlook.com

Hvorfor det?
Fordi vi skal have en accept fra børnenes forældre/værge, og dette er den nemmeste måde at skaffe det på. Børnene får ikke selv et log-in til hjemmesiden, men vil være registreret i systemet.

Jeg var medlem sidste sæson, hvorfor er jeg ikke automatisk inde i systemet. 
Du skal som medlem aktivt have givet accept til at være medlem af foreningen. Da vores nuværende system er så nyt som det er, er det nemmere for os i bestyrelsen, at bede jer om selv at gå ind på hjemmesiden, og melde jer ind på ny.

Derfor siger vi fra bestyrelsens side, tak for hjælpen.

Skulle der være nogen som helst spørgsmål til systemet, så tøv ikke med at skrive en mail til foreningen. Vi tjekker mailen dagligt, og prøver at svare så hurtigt som muligt på jeres spørgsmål. Vi vil rigtig gerne have så mange medlemmer som overhovedet muligt, jo flere som melder sig ind allerede nu, jo mere har vi at gøre brug af, i forhold til når vi skal forhandle sponsorater og gøre os attraktive i forhold til div. fonde

Generalforsamling 27.02.2019

Onsdag d. 27 februar var vi samlet på Strib Skole til generalforsamling 2019.

Omkring 40 aktive medlemmer af Middelfart Havbad fandt vej til den store sal på skolen og var klar og spændt på at høre omkring året der er gået. Doris Schelde havde meldt sig som ordstyrer og blev hurtigt valgt til dette hverv af generalforsamlingen.

Herefter fulgte formandens beretning, som bestod af en gennemgang af foreningens aktiviteter og en gennemgang af de kommende faciliteter.

Herefter fulgte en gennemgang af regnskabet, som vil blive muligt at kunne gennemgå på hjemmesiden om nogle uger. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

På valg i år havde vi 3 bestyrelsesmedlemmer. Vores bestyrelsesmedlem Sune Flindt-Schelde, kassere Brit Jakobsen og næstformand Else Hellesøe. Else ønskede genvalg, mens Sune og Brit af personlige årsager valgte ikke at genopstille. Else fik vi lov at beholde, og blev genvalgt til bestyrelsen. Det betyder samtidig, at vi kan byde velkommen til Kenneth Bækkelund og Per Mølgaard som nye medlemmer af bestyrelsen. Den nye bestyrelse har første møde torsdag d. 14 marts og vil her konstituere sig.

Efter ovenstående valg, havde vi også valg af nye suppleanter. Helle Thomsen og Palle Skov blev nye suppleanter. Endvidere fortsætter vores revisor Erik Blaabjerg og revisor suppleant Vibeke Holm på deres respektive pladser.

Tusind tak for opbakningen.

Kontingentet blev som foreskrevet i vores vedtægter også diskuteret. Vi står overfor en meget spændende sæson. Vi skal have nye saunafaciliteter op at køre, og vi skal selv stå for driften. Derfor skal vi også bruge mere kapital end hvad vi har haft før. Derfor indstillede bestyrelsen til at kontingentet blev hævet med 100 DKK. fra de tidligere 250 DKK. til nu 350 DKK.

Generalforsamlingen var meget klar til at hæve kontingentet yderligere, men da den procentvise stigning vil være meget voldsom, valgte generalforsamlingen at starte med en stigning for den kommende sæson til 100 DKK. og vente til næste sæson med at se på om det skal hæves yderligere.

Da der ikke var indsendt emner til diskussion på generalforsamlingen, gik ordstyren videre til punktet eventuelt, hvori formanden havde et par emner at fremlægge for generalforsamlingen. Disse emner omhandlede ordensregler for brug af sauna, og lukning af offentlig adgang.

Ordensregler for brug af sauna – som nævnt i tidligere nyhedsbreve, så har foreningen ingen incitament for at lave ordensregler for de nuværende faciliteter på marinaen. Men det er helt klart, at foreningen vil fremlægge et ordensreglement for brug af sauna, når de nye faciliteter vil være klar til brug. Budskabet er dog stadig klart som altid. Ser du noget, som du ikke finder i orden, eller på anden måde chikanerer andre brugere. Tag da fat i vedkommende og fremfør din bekymring. Bestyrelsen kan, skal og vil ikke være politi i forhold til brugerne af saunaen, men opførsel fra medlemmer af foreningen finder sted, som ikke er i henhold til ordensreglementet, vil bestyrelsen tage problematikken op til debat.

Offentlig adgang – vil i de fremtidige faciliteter være lukket. Det bliver foreningens egne lokaler, som vil blive opført på marinaen, og derved har vi fuld kontrol over adgangen ved brug af sauna. Derfor vil et medlemskab af foreningen eller køb af engangsbillet være påkrævet i forhold til at bruge faciliteterne. Hvordan dette system vil komme til at se ud, arbejder bestyrelsen i øjeblikket på at finde ud af.

Generalforsamlingen blev afsluttet ved at tage ”afsked” med bestyrelsesmedlemmerne Sune Flindt-Schelde og Brit Jakobsen. Der var fra bestyrelsens side blevet indkøbt en flaske vin, samt et gavekort til ostehandleren Klingenberg som tak for arbejdet til Sune og Brit. Brit var desværre forhindret i at deltage på generalforsamling, så gaven bliver overrakt til Brit ved førstkommende lejlighed. Det er bestemt heller ikke et definitivt farvel til Sune og Brit, da begge stadig vil være aktive medlemmer af foreningen i fremtiden.

Der skal lyde en stor tak til Sune og Brit for et kanon stykke arbejde i bestyrelsen. At have modet til at melde sig frivilligt til en bestyrelse, for at etablere en ny forening kræver rigtig meget. Ikke mindst også fra ens familie og nærmeste. Derfor håber vi, at gaverne også vil komme jeres respektive til gode, så I kan hygge jer sammen. Vi ønsker jer fra bestyrelsens side, alt mulig held og lykke i fremtiden

Nye faciliteter

Forhåbentlig vil foreningen være klar med helt nye sauna og omklædningslokaler allerede primo maj måned.

Placeringen af dette, vil komme til at være på den nuværende placering på marinaen, med udgang direkte til badebroen. Det er derfor vigtigt, at vi får så mange medlemmer med ombord så hurtigt som muligt, så vi kan se hvor stor interessen for foreningen stadigvæk er i 2019. Så møder du personer, som endnu ikke har meldt sig ind i 2019, men som bruger faciliteterne på marinaen, så giv dem vores link til hjemmesiden, så de kan få meldt sig ind.

På generalforsamlingen blev det nævnt, at dette er første skridt i forbindelse med at skabe endnu flere saunafaciliteter langs kysterne omkring Middelfart. Det er bestyrelsens klare målsætning for fremtiden, at skabe så gode forhold for vinterbaderne i hele kommunen. Det indbefatter også byer som Strib, Føns, Gamborg, ja helt op til Båring.

Vi er i gang med noget stort, og de nye faciliteter på marinaen i Middelfart er blot spydspidsen af, hvad der forhåbentlig er i vente.

Så håbet fra bestyrelsens side er helt klart! Vi er en forening for alle vinterbadere, og jo flere vi er, og jo mere vi står sammen, jo mere kan vi gøre for alle vinterbaderne rundt omkring i kommunen.