Generalforsamling 2020

Så er det igen tid til generalforsamling i Middelfart Havbad.

Generalforsamlingen starter kl. 19:30

Torsdag d. 27 februar 2020 i

Østergade Forsamlingshus
Østergade 33
DK-5500 Middelfart
Lokale: Store Glassal

Har du punkter du ønsker skal behandles på generalforsamlingen, skal disse være sendt til bestyrelsen senest torsdag d. 13 februar kl. 12:00 på e-mail adresse
middelfarthavbad@outlook.com

Som minimum vil dagsordenen for generalforsamlingen se ud som følger nedenfor. Revideret dagsorden med bilag vil blive sendt ud senest d. 20 februar 2020 samt være tilgængelig her på vores hjemmeside og på vores Facebook side og gruppe.

Dagsorden til generalforsamling d. 27 februar 2020

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent – v. Kasper Kiltang
 3. Beretning fra formand og godkendelse
 4. Forelæggelse af regnskab og godkendelse
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 6. Valg af 1 revisorkontrollant + 1 suppleant
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Eventuelt

 

Revideret dagsorden til generalforsamling d. 27 februar

 1. Velkomst – v. Kasper Kiltang
 2. Valg af dirigent – v. Kasper Kiltang
  Bestyrelsen foreslår – Doris Schelde
 3. Beretning fra formand og godkendelse – v. Kasper Kiltang
  Herunder gennemgang samt status på saunaprojekt
 4. Forelæggelse af regnskab og godkendelse – v. Vibeke Holm
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  1. På valg – bestyrelsen
   1. Lif Lundeman-Jensen – Genopstiller
   2. Kasper Kiltang – Genopstiller ikke
   3. Kenneth Bækkelund – Genopstiller ikke

    Der skal på generalforsamlingen findes to personer til bestyrelsen blandt foreningens medlemmer, for at foreningen kan bestå. Der er ikke valg til egentlige poster, da bestyrelsen ifølge vores vedtægter konstituere sig selv efter generalforsamlingen. Dog håber bestyrelsen på at få tilkendegivelser inden generalforsamlingen fra medlemmer af foreningen som kunne finde på at stille op. Gerne personer med kendskab til regnskab og/eller større byggeprojekter.

    Ønsker man at indstille sit kandidatur til bestyrelsen send da gerne en mail på

    middelfarthavbad@bws.dk

  2. Valg af suppleanter – ønsker begge valg
   1. suppleant Hanne Grunnet
   2. suppleant Vibeke Holm
 6. Valg af 1 revisorkontrollant + 1 suppleant
 7. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen indstiller til at kontingentet fastholdes på 350 DKK. pr. år.
 8. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag fra Erik Blaabjerg
   1. § 5 stk. 1. Ændres til:
    Kontingent opkrævers en gang årligt og skal være betalt senest den 1. august.
    Kontingentperioden går fra 1. september til 1. september
   2. § 6 Stk. 3. tillæg som følger
    Forelæggelse af budget for det igangværende regnskabsår
  2. Forslag fra Torben Bøilerehauge
   1. Ansøgning til Middelfart Kommune om midlertidig forbedring af vinterbadeforhold.
 9. Eventuelt
  1. “frontløber eller holdleder” fremlæggelse v. Lif Lundeman Jensen
  2. Overraskelse til foreningens medlemmer