Generalforsamling 2022 - endelig dagsorden

 

Så er der kun en uge til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen bliver afholdt

Mandag 21/2 2022 kl. 19.30

Østergades forsamlingshus
Østergade 33
5500 Middelfart
Lokale: 1. sal

Den endelige dagsorden her.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formand og godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab og godkendelse
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  1. På valg til bestyrelsen
   1. Thomas Petersen – Genopstiller
   2. Lif Lundeman Jensen – Genopstiller ikke
   3. Vibeke Holm – Genopstiller ikke
  2. Valg af suppleanter
   1. Kristina Bisgaard
   2. Tina Holm
 5. Valg af 1 revisorkontrollant + 1 suppleant
  1. Erik Blaabjerg
  2. Anja Tjørnelund
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Forslag til vedtægtsændringer – se nederst
 9. Eventuelt

Bedste badehilsner

Bestyrelsen

Bilag
Regnskab 2021 – Resultatopgørelse & Balance
Revisorerklæring 2021
Budget 2022
Forslag til vedtægtsændringer