Generalforsamling 2021 - Referat

 

Årets Generalforsamlingen blev afholdt Mandag d. 21. juni 2021 kl. 19.00.

 1. Per Mølgaard blev valgt som dirigent
 2. Beretningen fra formanden blev gennemgået og godkendt
 3. Regnskabet blev gennemgået og godkendt
  – med supplerende note om at medtage depositumstilbagebetaling i forbindelse med udmeldelser og deraf følgende returnering af armbånd i balancen i næste års regnskab
 4. Budget 2021 blev fremlagt og godkendt
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslog at kontingentet hæves til 450 DKK. pr. år. – og det blev godkendt
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  1. Valgt til bestyrelsen
   1. Vibeke Holm
   2. Hanne Grunnet
   3. Torben Arvad
  2. Valgt som (aktive) suppleanter
   1. Tina Holm
   2. Kristina Bisgaard
 7. Valgt som revisorkontrollant + suppleant
  1. Erik Blaabjerg
  2. Anja Tjørnelund
 8. Behandling af indkomne forslag
  1. Kenneth Bækkelund argumenterede for sit forslag om at have varm sauna fra tidlig morgen, for at imødekomme de erhvervsaktives ønske om at morgenbade.
   Oprindeligt forslag hed åbent fra 5.30 – men ønsket gik blot på at have en varm sauna klar fra kl. 6. – Bestyrelsen og generalforsamlingen støttede forslaget og det blev vedtaget at holde morgenåbent kl. 6.00 – 9.30 på hverdage.
   (Det er naturligvis også stadig hensigten at have varm sauna eftermiddag/aften og weekend)
 9. Eventuelt
  1. Der blev (igen) forelagt ønske/forslag fra bestyrelsen om, at medlemmerne hjælper med til at skabe fællesskab og klubånd – Brug meget gerne Facebook-gruppen til at fortælle om faste badedage/tidspunkter eller til at lave spontane badearrangementer.
  2. Det blev foreslået, at man kan invitere gæster ind i saunaen mod indbetaling via MobilePay – bestyrelsen arbejder videre på idéen.

 

Bilag

Regnskab 2020

Revisorpåtegning 2020

Budget 2021

Forslag om åbningstider