Projekter

Igangværende –
Middelfart Havbad har i sommeren 2018 bedt arkitektstudiet
www.spant.dk
om at tegne badefaciliteter til foreningen, som tilgodeser de behov som foreningen efterspørger. De behov som tegningerne er tegnet ud fra er et ønske om at kunne bade uforstyrret, men med en oplevelse af, at stå midt på Middelfart Marina og få den unikke udsigt over Fænøsund. Samtidig ønsker foreningen at etablere et hus, med dertil indrettet sauna, omklædnings- og opholdsrum til foreningens medlemmer.

Arkitekterne ved Spant Studio er Kasper Holmboe og Troels Thorbjørnson. Begge været på besøg på Middelfart Marina inden udførelsen af tegningerne. Arkitekterne er endvidere blevet præsenteret for Middelfart Kommunes Marina Plan, som bygningerne gerne skal passe ind i, og bygges op omkring.
Marinaplanen er en omfattende plan som strækker sig over flere år, og dens udvikling afhænger i høj grad af frivillighed og indspil fra kommunens foreninger. Derfor er marinaplanen et projekt, der kan ændre sig, inden at det endelige resultat står færdigt. Det betyder at faciliteterne som arkitekterne har tegnet, skal være mulige at flytte, i det tilfælde at faciliteterne bliver klar inden for en nær fremtid. Derfor er projektet lavet med henblik på at kunne integreres i de fremtidige planer. Der er i første fase ikke indlagt vand og kloak. Derfor vil der i første omgang ikke være bruser, samt toiletfaciliteter til projektet, da det ikke er muligt på den forløbige placering. Der er dog gjort klar til det i bygningen, når at kloakering bliver en realitet på marinaen.
For mere info omkring Marina Planen, kan du klikke på nedenstående link
https://marinaplan.middelfart.dk/

Faciliteterne som arkitekterne har tegnet, er udarbejdet som et to delt projekt. Den første del er selve huset med sauna, omklædnings- og opholdsrum. Den anden del er etablering af en ny badebro, som vil være afskærmet og give mulighed for nedgang og opstigning flere steder i vandet. Det er vigtigt for foreningen at give vores medlemmer et frirum, hvorfra man kan nyde sit bad, i den stil som man selv ønsker. Dog er badebroen samtidig tiltænkt som et mødested for de badende, medlemmer samt ikke medlemmer hele året rundt. Få et indblik, samt gå på opdagelse i faciliteterne på arkitekternes hjemmeside på nedenstående link.
http://www.spant.dk/#/middelfart-havbad-1/