Nyhedsbrev 30/11/2018

Det er mig en stor glæde som formand, endelig at kunne udgive det første nyhedsbrev til vore medlemmer. Det er en ting som mange har savnet, og det er fuldt ud forståeligt. Vi har som forening mange informationer vi meget gerne vil give til vores medlemmer. Derfor kommer dette brev, også til at være længere, end man kan forvente af et nyhedsbrev.
På baggrund af dette, kommer der her en oversigt over emnerne, som vil blive berørt. På den måde kan du som medlem finde svar på netop det, som du finder relevant. Du er selvfølgelig også velkommen til at lave en god kop te og sætte dig til rette, og læse hele nyhedsbrevet. På den måde får du alle informationerne med.

Oversigt
Information:
Nordea Fonden – Kystpuljen:
Etablering af nyt saunahus:
Saunatønde på marina:
Generalforsamling:
Formandens ord:

Information:
Vi lever i en tid hvor information er vigtig. Uanset hvor vi er, har vi mulighed for at modtage information. Ikke hvilken som helst information, men den information som vi selv netop leder efter. Netop derfor er det faldet mange af vores medlemmer for brystet, at vi som bestyrelse ikke har været gode nok, til at kommunikere med vores medlemmer. Nogle har følt at vi har holdt på informationer, men intet kunne være længere fra sandheden.
Vi er en meget ung og nystartet forening. Ideerne fosser ud, og vi bestræber os på at skabe det bedste produkt til vores medlemmer og informere om vore aktiviteter.
Siden foreningen blev stiftet i februar 2018, har vi i bestyrelsen haft store udfordringer i forhold til at kunne kommunikere med vores medlemmer. Det burde jo egentlig i vore dage ikke være synderligt svært, men det blev det for os. I forhold til, hvordan bestyrelsen prioriterede.
Det er derfor en stor glæde for os, at vi nu kan præsentere en hjemmeside, hvorfra alle vores medlemmer kan modtage den nyeste information, og alle kan få svar på deres spørgsmål. Indtil nu har vi mest kommunikeret gennem mediet Facebook, men det ændrer sig nu.
Om nogle få uger vil alle vores arrangementer i foreningen og alle nyheder blive udgivet både på Facebook og på vores nye hjemmeside.
Hvorfor har vi så ikke fået lavet en hjemmeside før?
Simpelt hen fordi det koster mange penge. Og foreløbig har vi modtaget kontingent betaling for ca. 150 medlemmer. Vi startede allerede i februar måned med at undersøge, hvad det ville koste at etablere en hjemmeside. Ingen af os i bestyrelsen har nogen erfaring med at etablere en hjemmeside, eller sætte en sådan op. Så vi vidste vi skulle købe den ydelse. Vi har fundet et yderst kompetent, men samtidig også billigt tilbud. Vi var i slutningen af april måned klar til at sætte dette i værk, men udefra kommende hændelser, forsinkede dette. Når hjemmesiden først er oppe at køre nu, skyldes det, at vi har brugt penge på at udarbejde et projekt til en ansøgning til Nordea Fondens Kystpulje. Til dette projekt brugte vi stort set alle foreningens likvide midler, hvilket samtidig betød at vi måtte udskyde opsættelsen af en hjemmeside. Det blev sådan prioriteret, da Nordeas Kystpulje var en oplagt mulighed for foreningen til at kunne få gennemført en af sine formål i foreningen, hvilket er at etablere nye og faste faciliteter til dens medlemmer.

Nordea Fonden – Kystpuljen:
I april måned fik vi informationer om, at Nordea Fonden ville udlodde 50 millioner DKK. via deres kystpulje til foreninger i Danmark som har planer om at etablere eller skabe liv langs de danske kyster. På stiftende generalforsamling blev det bestemt at foreningens formål er at etablere faste faciliteter til foreningens medlemmer. Derfor valgte bestyrelsen at fokusere på en ansøgning til kystpuljen.
Bestyrelsen gik med en beslutning om at ansøge fonden efter midler til etablering af en ny badebro. Nordea Fonden havde inviteret alle interesserede foreninger og privat personer, til et ide og udviklingsmøde forskellige steder i Danmark. For Middelfart Havbad drog undertegnede af sted til Kerteminde cirkusplads, hvor Nordea Fonden havde sat deres telt op til idemødet. Da ideen om en ny badebro blev præsenteret for Nordea Fondens repræsentant blev der sat spørgsmål tegn ved projektet, om det var ambitiøst nok. Nordea Fonden var på udkik efter projekter som var af en vis størrelse og hvor ambitions niveauet var lidt højere, end hvad bestyrelsen havde lagt op til. Derfor var det tilbage til tegnebrættet og frem med nye ideer. Via foreningens medlem Charlotte Melin, kom bestyrelsen i kontakt med det nystiftede arkitektfirma Spant Studios. De var klar på at hjælpe med tegninger til projektet og kom til Middelfart og fik en præsentation af bestyrelsens ide.
Vi fik arkitektfirmaet Spant Studios til at tegne nogle fantastiske faciliteter, som vi ser meget frem til at få etableret. Under afsnittet om foreningen på vores hjemmeside, kan du finde en detaljeret gennemgang af de faciliteter som arkitekterne har tegnet. Du kan også besøge arkitektfirmaets hjemmeside og finde mere. www.spant.dk
Vores ansøgning til Nordea Fonden blev sendt af sted ved ansøgningsfristen d. 1 juli. Vi søgte om 1 million DKK til etablering af nye badefaciliteter på Middelfart Marina.
På trods af et yderst veludført stykke arbejde, og støtte til projektet fra Middelfart Kommune fik vi desværre afslag fra Nordea Fonden. Uden begrundelse om hvorfor.
Heldigvis har foreningen forberedt en plan B. til etablering af en del af faciliteterne, som vi er meget glade for endelig at kunne løfte sløret for.

Etablering af nyt saunahus:
Bestyrelsen var forberedt på at ansøgningen til Nordea Fonden kunne munde ud i et afslag. Derfor begyndte bestyrelsen allerede i oktober, på at arbejde på en eventuel plan B. Projektet som arkitekterne har udarbejdet, kan udføres som to delprojekter. Saunatønden, som endnu engang er blevet sat op på marinaen, er meget medtaget og holder ikke med nogen garanti, vintersæsonen igennem. Derfor vil foreningen gerne have sat et nyt og mere permanent saunahus på placeringen v. marinaen. Derfor ansøgte bestyrelsen Middelfart Kommune om en lånegaranti på 450.000 DKK. til etablering af et nyt saunahus. Denne lånegaranti blev vedtaget på byrådsmødet mandag d.03.12.2018. Dermed kan foreningen nu gå til Middelfart Sparekasse og ansøge om et lån på 450.000 DKK. til etablering af et nyt saunahus. Hele sagen, samt budget for denne lånegaranti, kan ses på nedenstående link, hvor garantien blev 1. behandlet i Børn- Kultur- og Fritidsudvalget i Middelfart Kommune.
https://www.middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/Byr%C3%A5d%202018/Dagsordner%20og%20referater/Boern%20Kultur%20og%20Fritidsudvalget%202018/20181113#43
Når foreningen har fået lånet igennem i Middelfart Sparekasse håber vi på at kunne præsentere et helt nyt saunahus i slutningen af februar måned. Alt afhænger af tilladelser, samt at materialer kan fremskaffes i tide. Derfor er dette ikke en garanti, men blot et håb fra bestyrelsens side. Der vil komme opdateringer omkring sagen, i fremtidige nyhedsbreve.

Saunatønde på marina:
Vi modtager enormt mange henvendelser fra alle glade og interesserede vinterbadere i Middelfart og omegn omkring saunatønden på marinaen. Vi ser alle henvendelser, men kan desværre ikke gøre meget andet, end at sende dem videre til rette vedkommende ved kommunen. Foreningen har intet ansvar, eller på nogen anden måde indflydelse på tøndens stand. Bestyrelsen er blevet enige om, ikke at kaste penge efter forbedringer på saunatønden, da saunaen er kommunens ejendom. Derudover er saunaen i en sådan beskaffenhed at eventuelle forbedringer, ikke vil forlænge dens levetid synderligt. Dog kan vi konstatere at flere og flere brugere af saunaen, er begyndt at lave småforbedringer rundt omkring på saunaen.
Dette er simpelthen fantastisk. Man skal være så hjertelig velkommen til at lave eventuelle forbedringer på saunaen, hvis man ønsker forbedringer. Vi er et fællesskab, og på den måde kan vi også være fælles om at forbedre vores materiale. Vi ved, at der blandt andet, er en privatperson som har indkøbt nye sten til sauna ovnen. Begrundelsen for dette var, at personen var ked af at varmelegemerne var for blottet, og han havde set stenene til salg til 100 DKK. hvilket han selv syntes var en lille pris, for en sådan forbedring. Stor cadeau herfra og fra hele foreningen.
Ydermere ved jeg at vi er mange som har været træt af, at yderdøren til saunaen har hængt meget. Det var Kenneth Bækkelund og Palle Skov Nielsen også ved at være godt træt af. Så de to handy mænd tog sagen i egen hånd. Det viste sig at disse to mænd har hænderne umanerligt godt skruet på, og kunne se løsningen i stedet for udfordringen og derfor fik sat døren på plads. På vegne af rigtig mange mennesker, skal der lyde en kæmpe tak til Kenneth og Palle, det er en lille ting, som gør mange glade.
Skulle du selv have flair for at se forbedringer på saunaen, som ikke ødelægger den, eller på nogen anden måde gør skade eller ændrer den, så skal du være mere end velkommen til at anskaffe, eller lave ting til saunaen. Husk på, at vi er et fællesskab og det er så nemt at have en mening om hvad der burde ske. Men det svære er at finde modet, evnerne og ikke mindst midlerne, til at gøre en forskel for rigtig mange mennesker.

Generalforsamling:
Bestyrelsen har allerede afsat dato for næste generalforsamling. Den vil blive afholdt den.
Tirsdag d. 28 februar kl. 20:00
i Middelfart Sejlklub
Østre Hougvej 112
Mere information vil blive sendt ud i starten af 2019.

Formandens ord:
Fredag d. 10 november 2017 tog jeg sammen med min svigermor en tur til Middelfart Marina, da vi havde hørt at Middelfart Kommune havde opsat en sauna samt omklædningsfaciliteter på marinaen. Jeg kan huske at jeg var meget spændt på at finde ud af, om dette var det første skridt til en eventuel forening i Middelfart. Jeg har været medlem af vinterbadeforeningen ”Hop i Fjorden” i Kolding i mange år, men da jeg opholdt mig meget ved min svigerfamilie i Middelfart havde jeg et stort håb om, at der måske ville opstå en forening i Middelfart også. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det skulle blive mig selv, som skulle være med til at stifte en badeforening i Middelfart. Det er nu lidt over et år siden, at jeg sad sammen med ca. 30 andre vinterbadere til informations møde med Middelfart Kommune nede på marina kontoret – og hold nu op, hvor er det gået stærkt.
Nogen vil måske sige at det ikke går så stærkt i vores forening, og havde måske håbet på at der var sket mange flere ting. Andre er sikkert af den opfattelse at det går temmelig stærkt, ikke mindst nu, hvor vores planer omkring opsættelse af nye faciliteter er blevet offentliggjort.
Men hvordan bedømmer man hvilket tempo der er det rigtige og hvad der er det forkerte?
Vi er alle sammen forskellige i vores holdning til, hvor hurtigt tingene skal ske. Nogen personer har det bedst med at vi får gået tingene igennem til bunds, og også gerne flere gange. For på den måde at være sikker på at alle detaljer er blevet gennemgået. Og så er der dem der synes at tingene går en smule langsomt, og som mener at tingene sagtens kunne gå meget hurtigere.
Hvordan forener man disse to holdninger, og hvordan får man som forening det bedste resultat, så alle føler sig glade og hørt?
Jeg tror i mange henseender, at det handler om tillid. Tillid til hinanden og tillid til at vi alle gør vores bedste og arbejder mod et fælles mål. Måske handler det også mere om, bare at have en sund skepsis til tingene? Skepsis til at tingene går lige lidt for godt, og burde vi ikke overveje det en enkelt gang mere? Uanset hvad, så er det vigtigt at huske på en ting. Og det er at de badende i Middelfart, har en forening, hvor vi står sammen om en ting. Og det er, at vi elsker at bade. Og sammen har vi en mulighed for at gøre det en lille smule bedre for os selv.
Når jeg tager mig ned i saunaen, så møder jeg en masse glade mennesker, som ligesom mig selv elsker at bade i vandet omkring Middelfart, og som også elsker at bade sammen med andre.
Dog møder jeg samtidig også af og til personer, som på den ene eller anden måde stiller op med en vis skepsis omkring foreningen og vores mål og projekter. Disse personer vil jeg meget gerne adressere nedenstående bøn til.
Middelfart er en by omringet af vand, jeg forestiller mig at Middelfart Kommune, er en af de kommuner i Danmark som er omringet af mest vand. Dette giver os, som badende i Middelfart et stort luksus problem, som man ikke kender meget til andre steder i Danmark.
Vi har simpelthen for mange steder, hvorfra man kan tage sit daglige bad, og på den måde skabe sig sit eget yndlingssted at bade fra. Dette skaber mange diskussioner og meninger fra de badende i Middelfart og omegn, når der debatteres om, hvor det bedste sted er at bade fra, og ikke mindst, hvor er det bedste sted at etablere en eventuel sauna. Personligt, bader jeg med stor glæde, både fra Hindsgavl og fra Svenstrup Strand. Men når det kommer til at bade sammen med andre, så vælger jeg til hver en tid at bade fra marinaen. Siden november 2017, hvor kommunen opsatte saunatønden på marinaen, har der været en del støj omkring placeringen af saunatønden. Nogle er af den mening at placeringen ikke kunne have været dårligere, og nogle mener at det er en politisk placering. Nogle føler at netop deres yndlings badested er blevet overset, fordi at der igennem år har været et ønske om, at få opsat en sauna netop der.
Saunatønden blev opsat af kommunen, med en placering på marinaen, fordi udvalget i kommunen, der har ansvaret for tønden, anså marinaen for den bedste placering, i forhold til at der allerede var mulighed for at trække strøm til faciliteterne, samt plads til både omklædning og sauna. Men ikke mindst fordi – der skulle findes et eller andet sted, hvor disse faciliteter kunne være. Igennem mange år, har der ikke eksisteret en badeforening i Middelfart. Netop på baggrund af at de badende ikke har haft et naturligt samlingspunkt, hvorfra man har kunne organisere sig, og ikke mindst blive enige om et fælles udgangspunkt. Igennem årerne, ja endda stadigvæk den dag i dag har flere af de badende prøvet at forsamle sig og skabe en forening. Men det er ikke lykkedes før end at kommunen gav os – de badende et fælles sted, hvor vi har kunne mødes og løfte som en samlet flok.
Derfor er min store opfordring til alle at støtte op om foreningen.
Vi ved udmærket godt i bestyrelsen, at der findes mange fine steder, hvor en eventuel sauna ville være fantastisk at have stående. Men hvis ikke vi, de badende i Middelfart støtter op omkring foreningen, så kan vi heller ikke hjælpe hinanden. Sammen er vi stærkere.
Så hjælp os i foreningen, meld dig ind, og støt op omkring vores arbejde. På den måde, kan vi forhåbentlig om nogle år være i stand til at udvide saunakulturen, til mange flere gode badesteder, langs Middelfarts kyster. Men vi skal først og fremmest have din støtte.
Og til alle jer, som allerede støtter op omkring foreningen –
TUSIND, TUSIND TAK FOR JERES STØTTE! I ER I SANDHED MED TIL AT GØRE EN FORSKEL

Kasper Kiltang
Formand – Middelfart Havbad