Faciliteter på Middelfart Marina:

Omklædning og sauna –
Faciliteterne på Middelfart Marina er opsat og drives af Middelfart Kommune i afdelingen for Middelfart Marina. Middelfart Havbad har derfor ikke ejerskab over disse faciliteter, men samarbejder tæt sammen med Middelfart Marina om brugen og driften.
Middelfart Havbad opfordrer til at man behandler disse faciliteter med respekt. Faciliteterne er til fri benyttelse for alle og er åben alle ugens dage.
Vi opfordrer til, at man tager hensyn til de badende og til de personer som bruger marinaen i det daglige. Dette betyder fx. at man skal respektere parkeringsforhold.
Ophold på badebroen og i saunaen sker på eget ansvar.
Saunaen er en fritidssauna som var tiltænkt til kun at stå en enkelt sæson. Kommunen er dog gået med til at sætte den op til vinteren 2018/2019. Saunaen er slidt af brug og vejrlig. Derfor er det yderst vigtigt at vi passer godt på den, hvis vi skal kunne drage nytte af den, til slutningen af sæsonen.

Vand på saunaovn –
Vi appellerer til, at man undgår at hælde vand på saunaen. Vi kender udmærket til saunagus, og det fantastiske ved denne form for sauna. Desværre er ovnen ikke konstrueret til dette. Derfor opfordrer vi til at undlade at hælde vand på saunaen.
Ophold i sauna –
Når du opholder dig i saunaen vil du opleve at det kan være lidt trangt. Indgangshøjden er mest for lave mennesker, så husk at dukke hovedet. Mange har fået et bump i hovedet af den lave dør. Når du opholder dig i saunaen er det god skik at hilse på hinanden. Husk på at saunaen er lille og kræver lang tid til at komme op i varme. Undgå at åbne og lukke døren for hyppigt, gå gerne flere sammen ud og ind.
ALLE er velkomne, voksne som børn, men tag venligst hensyn til dem der sidder i saunaen. Hold lydniveauet på et minimum, jo flere personer i saunaen, jo mere lyd. På kolde flotte solskinsdage kan der være kapacitetsproblemer, og mange som ønsker at komme i sauna. Giv gerne pladsen til en anden, hvis der er kødannelse.

Alkohol –
Foreningen opfordrer til at man holder indtaget af alkohol på et minimum. Kombinationen af alkohol og sauna i store mængder er ikke en god cocktail. Dog forstår vi udmærket nydelsen ved sauna og en lille en. Igen beder vi om at vise hensyn over for andre brugere, tilbyd evt at deles om det.
Husk altid at rydde op efter jer selv.

Åbningstid og lukketid –
Sauna og omklædningsfaciliteter er åbne alle dage i tidsrummene
06:00 – 10:00
15:00 – 20:00
Der er automatisk lås på dørene som slår til 15 minutter efter lukketid. Husk derfor at være klædt om og ude inden 15 min. efter lukketid. Hvis du at blive ”låst” inde i omklædnigsrummet, kan man altid komme ud, ved at trykke på selve låsene, som sidder oppe i højre hjørne af dørene. Du kan dog ikke komme ind, så husk at få klædt om i god tid.

Tænding af saunaovn –
I saunaen forefindes instruktion om hvordan saunaen tændes.